Instalacija CoreMan-a iz izvornog koda

Instalirajte i konfigurišite Java JDK verzije 1.4.2 ili novije.

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Instalirajte i konfigurišite Apache Tomcat 5.0.28 ili noviji.

http://tomcat.apache.org/

Instalirajte i konfigurišite MySQL server - verzije 4.1 ili novije.

http://www.mysql.com/

Instalirajte i konfigurišite Ant pomoćni program.

http://ant.apache.org/

Napravite direktorijum za čuvanje dokumenata (coremanroot) i tu iskopirajte sadržaj direktorijuma init/coremanroot. Primer lokacije za coremanroot pod Unix-olikim sistemima bio bi /var/lib/coreman.

Napravite novu MySQL bazu podataka i korisnika za coreman. Uvezite init/coreman_public.sql u tu bazu.

Preimenujte datoteku config/build.properties.example u config/build.properties i izmenite je na osnovu vaših podešavanja.

CoreMan se kompajlira i instalira sa:

ant deploy

Potrebno je da JAVA_HOME promenljiva okruženja ukazuje na ispravnu lokaciju Java JDK-a. Takođe, programi javac i ant moraju da budu prisutni u sistemskoj putanji (PATH). Na većini sistema će vam verovatno biti potrebne i administratorske privilegije.

Ako sve prođe u redu, i ako je Apache Tomcat server pokrenut, trebalo bi da možete da pristupite CoreMan-u na adresi:

http://server_name:port/coreman
Podrazumevani administratorski nalog — korisničko ime/lozinka: admin/admin